پژوهش ها و مطالعات

نقش مذهب و سلامت معنوی در پیشگیری از اعتیاد

چکیده

مواد مخدر و اعتیاد به عنوان یک پدیده اجتماعی جوامع مختلف را با فرهنگ‌های مختلف تحت سیطره خود در آورده است. اعتیاد وسوء استفاده از مصرف مواد مخدر بیش از همه، قشر جوان و نیرو ی فعال جامعه را هدف خود قرار داده است. دین اسلام به دلیل ماهیت اجتماعی‌اش و دیدگاهی که نسبت به انسان و رشد و کمال او دارد در بردارنده بسیاری از مولفه‌های جامعه شناختی است. بدین معنا که چون اساسا بر طبق آموزه‌های این دین لزوما راه کمال از میان بستر‌های اجتماعی می‌گذرد لذا طیف وسیعی از دستورات در جهت زندگی اجتماعی سمت و سو یافته است در این صورت بجا نیست اگر متوقع باشیم که قرآن کریم بعنوان سر چشمه معارف اسلامی نسبت به آنچه امروز انحراف اجتماعی نامیده می‌شود فاقد دیدگاه باشد بعکس خطوط کلی و کلان آنرا به تصویر کشیده است. از آنجا که مذهب و باور‌های مذهبی از جمله عوامل فرهنگی هستند که باید در ارتقای سلامت درمان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد توجه بیشتر قرار گیرند. لذا آشنایی صحیح با مبانی دینی انسان را از مبدا سیر در اندیشه‌های نادرست و ابتلای به انحرافات باز می‌دارد.

 

کلید­واژه
اعتیاد، دین و مذهب، سلامت معنوی، فرهنگ، مواضع علما درباره اعتیاد

نویسندگان

سمیرا کیانی، کارشناس ارشد دانشگاه رازی

سمیه کیانی، کارشناسی ارشد ادبیات عرب دانشگاه رازی

حسنا امیری، کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه رازی


منابع

دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه ایلام، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید