پژوهش ها و مطالعات

رویکردی نوین در پیشگیری اولیه از گرایش به اعتیاد در محیط های آموزشی

نویسنده
محمد صداقتی جهرمی

منابع
دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید