پژوهش ها و مطالعات

بررسی نقش ورزش و فعالیت بدنی در ارتقاء کیفیت زندگی و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان

نویسندگان
سیدکمال سادات حسینی، محسن منوچهری نژاد

منابع
دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید