پژوهش ها و مطالعات

اثرات و عوارض مصرف قرص های اکستاسی

نویسنده
امیرعلی حضرتی
دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

منابع
دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید