پژوهش ها و مطالعات

تحول بنیادین در استراتژی های پیشگیری از اعتياد زنان و دختران دانشجو و دانشگاهی (از تفاوت‌جنسيتي تا تمايز پيشگيرانه)

چکیده

انحرافات اجتماعي پديده‌هايي متنوع، نسبي و متغيرند و برحسب زمان ، مكان و فرهنگ‌هاي مختلف اجتماعي نسبي هستند. با پيدايش و رشد فمينيسم، مطالعه‌ي جنسيت ، انحرافات اجتماعي و جرايم زنان در كانون توجه مطالعات جامعه‌شناختي قرار گرفته است.

تا دهه‌ي هفتاد ميلادي به‌دليل نرخ پايين و قابل اغماض جرايم زنان نسبت به جرايم مردان، موضوع جنسيت و انحرافات اجتماعي كمتر مورد علاقه‌ي جامعه‌شناسان قرار مي‌گرفت. با آزاد شدن زنان از خانواده‌ي سنتي، كاهش محدوديت‌هاي اجتماعي، توسعه‌ي جنبش‌هاي اجتماعي زنان و ورود زنان به بازار كار، رفتار زنان و مردان به يكديگر نزديك شد و به‌دنبال آن جرايم زنان افزايش يافت كه اعتياد از جمله آن موارد مي‌باشد.

تفاوت‌هاي جنسيتي بايد در زمينه‌ي رشد اعتياد و استراتژي‌هاي پيشگيري از آن مورد ملاحظه قرار گيرد. به ميزاني كه متغير جنسيت، الگوهاي استعمال مواد مخدر را تعيين مي‌كند، منطقي است انتظار داشته باشيم كه پيشگيري و درمان مؤثر با در نظر گرفتن اين تفاوت‌ها همراه باشد.

بديهي است در زمينه‌ي استقرار و نوسازی استراتژي‌هاي پيشگيري و نيز برنامه‌ي آموزشي پيشگيرانه بايد عوامل و انگيزه‌هاي زنان در ارتباط با مصرف مواد مخدر و نيز آسيب‌پذيري بيشتر آن‌ها در مقايسه با مردان را مورد تأكيد قرار داد.

 اين مقاله به شيوه‌ي مسئله‌محور و با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي  از اين زاويه و مبتني بر ضرورت نوسازي استراتژي‌هاي پيشگيري از اعتياد زنان، با نگاهي به تفاوت‌هاي جنسيتي و اعمال تمايزات پيشگيرانه ، به شناسايي روش‌ها و اصول مناسب در اين خصوص مي‌پردازد.

يافته‌ها نشان مي‌دهد که تفاوت‌هاي فرهنگي ، اجتماعي و به تبع آن تفاوت‌هاي رفتاري، از هم‌گسستگي خانواده‌ي زن و شوهر ، از هم‌گسستگي خانواده‌ي پدر و مادري، نابساماني خانواده‌ي زن و شوهري، پايگاه اقتصادي- اجتماعي، اعتیاد اعضاي خانواده، در دسترس بودن مواد مخدر از عوامل مؤثر بر اعتياد زنان به مواد مخدر است كه در این مقاله برمبناي آن استراتژي‌هاي پيشگيري، پيش‌بيني و استقرار مي‌يابند.

واژگان كليدي: اعتياد،زنان،پيشگيري،استراتژي،عوامل.

 
نویسنده

سهیل رجبی
كارشناس ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

منابع

دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه الزهرا، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید